NOVATEK OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za dziewięć miesięcy 2016 roku

7 października 2016

Moskwa, 7 października 2016 r. NOVATEK OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za dziewięć miesięcy 2016 roku.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. produkcja brutto firmy Novatek wyniosła 49,95 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 9,39 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej).
                                       
W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, produkcja gazu ziemnego spadła nieznacznie o 150 milionów metrów sześciennych, czyli o 0,3%, a wydobycie węglowodorów płynnych wzrosła o 2,8 miliona ton, czyli o 43,6%.
 
Ilość przetworzonego niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky (zwanego dalej „Kompleks”) wyniósł 9,36 mln. ton, co oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.
 
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 5,2 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 3,0% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2015 roku.
 
Według wstępnych danych, w pierwszych dziewięciu miesiacach2016 roku sprzedaż produktów gotowych Kompleksu  wyniosła 5,21 mln ton, w tym 3,25 mln ton nafty, 0,77 mln ton paliwa lotniczego i 1,2 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 1,1 mln ton.
 
Według danych na dzień 30 września 2016 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 2,46 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 426 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.
 
 Wydobycie węglowodorów NOVATEK

    

9 m-cy
2015

9 m-cy 2016

Zmiana

    Gaz ziemny [mld m3]

50,10

49,95

-0,3%

    Płynne węglowodory [tys. ton]

6 535

9 387

43,6%

 
***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek OAO w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2016 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW