Novatek OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za czwarty kwartał i za 12 miesięcy 2015 roku.

13 stycznia 2016

W czwartym kwartale 2015 roku produkcja brutto firmy Novatek wyniosła 17,80 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego i 2,56 miliona ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej).

Tak więc 12-miesięczna produkcja w roku 2015 wyniosła 67,91 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego i 9,09 miliona ton płynnych węglowodorów. W porównaniu z rokiem 2014 produkcja gazu ziemnego wzrosła o 5,78 mld metrów sześciennych czyli o 9,3%, a produkcja brutto węglowodorów płynnych wzrosła o 3,06 miliona ton, czyli o 50,7%.
NOVATEK przetworzył odpowiednio w czwartym kwartale i dwunastu miesiącach 2015 roku 3,32 i 12,02 miliona ton niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purowski, co stanowi wzrost odpowiednio o 59,6% i 82,1% w porównaniu z 2014 rokiem.
 
W czwartym kwartale 2015 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 1,68 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 13,7% w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 roku. W całym roku 2015 przetworzono 6,73 mln ton,  co stanowi wzrost o  42,9%  w stosunku do  roku 2014. Według wstępnych danych w czwartym kwartale sprzedaż produktów gotowych kompleksu  wyniosła 1,66 mln ton, w tym 1,02 mln ton nafty, 229 tysięcy ton paliwa lotniczego i 411 tysięcy ton frakcji diesla i mazutu.
 
W związku z uzyskaniem pełnych mocy produkcyjnych w kompleksie Ust-Ługa, w marcu 2015 roku wznowiono eksport stabilnego kondensatu gazowego. W ciągu 12 miesięcy 2015 roku eksportowano 1,48 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, w tym 619 tys. ton w czwartym kwartale.
 
Według danych na dzień 31 grudnia 2015 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach  1,29 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 656 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.
 
 Wydobycie węglowodorów NOVATEK 

IVQ 2014

IVQ 2015

Zmiana [%]

Produkcja brutto

2014

2015

Zmiana [%]

16,27

17,80

9,4%

Gaz ziemny
[w miliardach m3]

62,13

67,91

    9,3%

1 761

2 559

45,3%

Płynne węglowodory
[w tysiącach ton]

6 036

9 094

50,7%

 
 
 
***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek OAO w czwartym kwartale 2015 roku i 12 miesiącach 2015 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2015 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW