NOVATEK OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszej połowie 2016 roku

8 lipca 2016

Moskwa, 8 lipca 2016 r. NOVATEK OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszej połowie 2016 roku.

W pierwszej połowie 2016 r. produkcja brutto firmy Novatek wyniosła 33,76 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 6,33 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej).
 
W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, produkcja gazu ziemnego wzrosła o 0,72 mld metrów sześciennych, czyli o 2,2%, a wydobycie węglowodorów płynnych wzrosła o 2,14 miliona ton, czyli o 51,0%.
 
Wolumen kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 6,35 mln. ton, co oznacza wzrost o 17,0% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku.
W pierwszym półroczu 2016 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 3,54 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 3,0% w porównaniu z pierwszą połową 2015 roku.
 
Według wstępnych danych, w pierwszej połowie 2016 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu  wyniosła 3,56 mln ton, w tym 2,25 mln ton nafty, 528 tysięcy ton paliwa lotniczego i 784 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 730 tysięcy ton.
 
Według danych na dzień 30 czerwca 2016 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,66 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 468 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.
 
Wydobycie węglowodorów NOVATEK  

 

1 poł. 2015

1 poł 2016

Zmiana

Gaz ziemny 
[w miliardach m3]

33,04

33,76

2,2%

Płynne węglowodory 
[w tysiącach ton]   

189

327

51,0%

 

 
***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek OAO w pierwszej połowie 2016 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2016 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW