Novatek OAO informuje o wycenie złóż węglowodorów na koniec 2015 roku

26 stycznia 2016
/Moskwa/ Novatek OAO poinformował o zakończeniu wyceny złóż węglowodorów na dzień 31 grudnia 2015 roku, przeprowadzonej przez niezależną firmę DeGolyer & MacNaughton. Potwierdzone złoża węglowodorów wg standardów SEC (Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych), w tym proporcjonalne udziały we wspólnych przedsięwzięciach, wynoszą 12,82 mld baryłek ekwiwalentu ropy (BOE), w tym 1,78 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 143 mln ton płynnych węglowodorów. W porównaniu do stanu na koniec 2014 roku, wielkość złóż węglowodorów wzrosła o 1,4%, a stopa zmiany złóż wyniosła 133%. W tym, stopa organicznej zmiany potwierdzonych złóż (z wyłączeniem efektu zmniejszenia udziału w spółce SeverEnergia) wyniosła 148%, co odpowiada wzrostowi złóż o 774 mln BOE, wraz z wydobyciem w roku 2015.

Na koniec 2015 roku wskaźnik wielkości potwierdzonych złóż spółki do rocznego wydobycia wyniósł 25 lat.

Zgodnie z metodologią PRMS potwierdzone i prawdopodobne złoża węglowodorów na dzień 31 grudnia 2015 roku (w tym udziały we wspólnych przedsięwzięciach) stanowiły 23,12 mld BOE, w tym 3,15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 298 mln ton płynnych węglowodorów.

Złoża węglowodorów Novatek OAO zgodnie z międzynarodowymi standardami
 
 
 Potwierdzone złoża
według standardów SEC
 Potwierdzone
i prawdopodobne złoża
wg PRMS
 2014
 2015
 2014
2015
Gaz ziemny w miliardach m3
1 751
1 775
3 131
3 152
Ciekłe węglowodory w milionach ton
140
143
310
298
Węglowodory ogółem, mld BOE
12,64
12,82
23,07
23,18


Uwagi:
Przy szacowaniu złóż na koniec 2015 roku uwzględniono następujące złoża: Wschodnio-Tarkosalińskie, Chanczejskie, Północnо-Chanczejskie, Północnо-Ruskie, Jurcharowskie, Jarudijskie, Zachodnio-Jurcharowskie, Utrennije, Geofiziczeskie i Wschodnio-Tazowskie, Olimpijskie i Zachodnio-Urengojskie obszary licencji, a także obszary licencyjne, które są własnością spółek zależnych oraz Południowo-Tambejskie, Termokarstowe oraz Północno-Czasielskie i Jaro-Jachinskie, Jewo-Jachińskie, Samburskie i Północno-Uregojskie obszary licencji, które są ujmowane zgodnie z akcjonariatem spółki Novatek w odpowiednich wspólnych przedsięwzięciach. Złoże Jarudijskiego jest ujęte na poziomie 100% w porównaniu do 51% akcji posiadanych wcześniej, dlatego złoża na rok 2014 zostały odpowiednio skorygowane.

Wydobycie w ocenianych obszarach, uwzględnione przy wycenie dokonanej w 2015 roku, to około 522 mln BOE. Stopa zmiany złoża złoża obliczona został na podstawie różnicy pomiędzy stanem początkowym i stanem końcowym powiększonym o wydobycie w okresie, do produkcji w okresie.

Przeliczniki:

1000 metrów sześciennych gazu = 6,54 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej
Ciekłe złoża zostały przeliczone z ton na baryłki przy użyciu różnych współczynników w zależności od gęstości ropy i kondensatu gazu dla każdego złoża.

***
 
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek OAO w 2015 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2015 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowymi informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 
 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW