NOVATEK Green Energy uruchomił nowy Terminal Przeładunkowy LPG w Krzyżu Wielkopolskim

14 kwietnia 2020

NOVATEK Green Energy – spółka córka NOVATEK PAO, największego niezależnego producenta gazu ziemnego – uruchomiła swój drugi terminal przeładunkowy LPG w Krzyżu Wielkopolskim. Uruchomienie obiektu zwiększy możliwości dystrybucji gazu płynnego Novatek do stacji paliw oraz do klientów wykorzystujących go do celów grzewczych i technologicznych na terenie Polski Zachodniej.

Nowy terminal przeładunkowy LPG Novatek to jeden z nielicznych tego typu obiektów usytuowanych w tej części Polski. Umożliwia sprawny odbiór gazu płynnego z cystern kolejowych i jego dalszą dystrybucję autocysternami na terenie Polski Zachodniej. Obiekt posiada front rozładunkowy oraz miejsca odstawcze dla cystern kolejowych LPG, a także stanowisko załadunku autocystern wyposażone w wagę samochodową. Ponadto na terenie terminalu znajdują się dwa zbiorniki magazynowe.

Uruchomienie Terminalu Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Zachód w Krzyżu Wielkopolskim jest strategicznie ważnym wydarzeniem dla odbiorców gazu płynnego z uwagi na duże zapotrzebowanie na polskim rynku oraz ograniczenia produkcyjne rodzimych rafinerii, które zaspokajają popyt zaledwie w 20 proc. Pozostała część gazu płynnego sprowadzana jest z zagranicy, z czego ponad 74 proc. pochodzi z Rosji, a najbardziej znaczącym eksporterem jest spółka Novatek PAO.

„Jako producent naturalnego gazu płynnego czujemy się zobowiązani do dalszej stymulacji rozwoju tego rynku poprzez podejmowanie nowych inicjatyw biznesowych, które są odpowiedzią na potrzeby klientów z tej części naszego kraju” – powiedział Dariusz Bratoń, Prezes Zarządu Novatek Green Energy.

 

***

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”. Za sprzedaż gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach europejskich odpowiada spółka zależna NOVATEK Green Energy z siedzibą w Krakowie. Polska firma prowadzi działalność od 2010 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku gazu, zapewniając klientom stałe i bezpieczne dostawy gazu o najwyższej jakości. Kluczową przewagą konkurencyjną firmy jest jej wieloletnie doświadczenie w logistyce i sprzedaży gazu, a także profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w zakresie budowy i eksploatacji stacji tankowania LNG, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz stacji regazyfikacji LNG.

Terminal Przeładunkowy LPG Novatek Zachód

 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW