Memorandum o współpracy firmy NOVATEK PAO i NLMK w sprawie dekarbonizacji

12 stycznia 2021

Moskwa, 12 stycznia 2021 r. NOVATEK PAO i Grupa NLMK zawarły memorandum o wzajemnej współpracy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z podpisanym memorandum, strony potwierdzają zamiar rozwoju współpracy w zakresie wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla, rozwoju technologii produkcji wodoru i wykorzystania paliwa wodorowego, a także rozwoju nowych produktów niezbędnych do wdrażania technologii niskoemisyjnych.

„NLMK jest jednym z największych przemysłowych odbiorców naszego gazu” - powiedział Leonid Michelson, Prezes Zarządu NOVATEK PAO. - Rozszerzenie wspólnych działań wraz z naszymi klientami i dostawcami w celu zmniejszania śladu węglowego ma dla nas strategiczne znaczenie. Podejmujemy dalsze prace nad rozwojem technologii niskoemisyjnych w Rosji, które pomogą nam zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i osiągnąć globalne cele porozumienia klimatycznego z Paryża”.

****

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177