Manewry strażackie na terenie obiektów należących do NOVATEK Green Energy

2 października 2020

We wrześniu bieżącego roku odbywały się ćwiczenia strażaków na terenie dwóch obiektów należących do spółki Novatek Green Energy. Zgodnie z założeniami symulowano różne niebezpieczne zdarzenia i w obliczu hipotetycznych tragedii podejmowano akcje ratunkowe i gaśnicze. Ocena prawidłowości i skuteczności realizowanych działań ma na celu wypracowanie stosownych wniosków pozwalających na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych i lepsze współdziałanie poszczególnych służb na wypadek zaistnienia ewentualnego zdarzenia.

W dniach 22-24 września odbyły się ćwiczenia straży pożarnej na stacji regazyfikacji LNG w Mrozach. W ćwiczeniach uczestniczyło 35 strażaków z Państwowej Strży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego oraz z okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mrozach, Grodzisku, Kałuszynie i Olszewicach. Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie stacji regazyfikacji i wyciek skroplonego gazu ziemnego. Organizatorem działań była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Natomiast w dniu 30 września na terenie Terminalu Przeładunkowego LPG Novatek Południe odbyły się manewry pod kryptonimem „Novatek 2020”, w których uczestniczyło ponad 60 strażaków. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek gazu propan-butan (LPG), zarówno w postaci gazowej, jak i ciekłej. W działaniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pińczowie oraz Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy doskonalili swoje umiejętności w zakresie uszczelniania wycieków oraz sprawdzali skuteczność współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Novatek Green Energy od początku swej działalności z największą powagą podchodzi do kwestii bezpieczeństwa klientów, pracowników i okolicznych mieszkańców, dlatego też od wielu lat współpracuje ze strażą pożarną i tego typu ćwiczenia odbywają się cyklicznie. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że w rzeczywistości nic niebezpiecznego się nie wydarzy, a służby ratownicze będą tak licznie obecne na obiektach należących do spółki jedynie przy okazji kolejnych ćwiczeń.

Manewry strażackie na stacji regazyfikacji LNG w Mrozach.

Manewry strażackie na stacji regazyfikacji LNG w Mrozach.
 

 Ćwiczenia straży pożarnej opatrzone kryptonimem „Novatek 2020” w Woli Żydowskiej.

Ćwiczenia straży pożarnej opatrzone kryptonimem „Novatek 2020” w Woli Żydowskiej.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW