Dominująca pozycja spółki Novatek wśród rosyjskich dostawców LPG według Rocznego Raportu POGP

18 maja 2016

Polski rynek gazu płynnego, z uwagi na ograniczoną produkcję krajową, jest w dużej mierze zależny od importu, który w przeważającej części realizowany jest z kierunku wschodniego. W 2015 roku ponad połowa produktu transportowanego z zagranicy, głównie drogą kolejową, pochodziła z Rosji, a największym dostawcą była spółka Novatek, która z roku na rok wzmacnia swoją dominującą pozycję.

 
Według najnowszego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego w 2015 roku nasi rodzimi producenci byli w stanie zaspokoić zaledwie 16,7% krajowej konsumpcji, która generowana jest głównie przez rynek motoryzacyjny z 3 milionami aut zasilanych autogazem, co daje nam drugą pozycję w Europie. Ale nie można też zapominać o gazie płynnym coraz częściej wykorzystywanym w gospodarstwach domowych i w przemyśle. Aż 83,3% polskiego popytu zaspakajane jest gazem płynnym sprowadzonym z zagranicy, przy czym ponad połowa importu (52,9%) pochodzi z Rosji. Inne znaczące kraje, w których kupujemy gaz płynny, to Kazachstan, Białoruś i Litwa.
 
Autorzy tegorocznego raportu zwrócili szczególną uwagę na ważną rolę spółki Novatek na polskim rynku LPG, obrazując jej udział wśród rosyjskich dostawców tego błękitnego paliwa.
 
Wykres 1. Rosyjscy eksporterzy LPG do Polski w 2015 roku.
 
Diagram
Źródło: POGP, Thomson Reuters
 
W raporcie czytamy między innymi: 
„Z uwagi na znaczenie dostaw z Rosji należy podkreślić, że wśród dostawców rosyjskich wzmacnia swoją pozycję i dominuje firma Novatek, która w roku 2015 dostarczyła 38,8% całości produktu eksportowanego do Polski, podczas gdy rok wcześniej było to 37,6%.”
 
Zwiększający się z roku na rok import gazu Novatek do Polski to efekt przede wszystkim ogromnej i wciąż rosnącej na polskim rynku popularności naturalnego LPG oraz jego szerokiej dostępności. Za dystrybucję gazu w krajach Unii Europejskiej odpowiada spółka córka rosyjskiego producenta – firma Novatek Polska z siedzibą w Krakowie, która posiada własny terminal przeładunkowy gazu płynnego pod Kielcami oraz współpracuje z wieloma tego typu obiektami na terenie kraju.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW