Jamał LNG – zintegrowany projekt obejmujący produkcję, skraplanie oraz sprzedaż gazu ziemnego.
 

Przewagi konkurencyjne

  • Bogate zasoby zlokalizowane na lądzie;

  • W pełni potwierdzona lokalizacja złóż oraz opracowane technologie wydobycia;

  • Bardzo niski poziom kosztów wydobycia i produkcji;

  • Wysoka wydajność procesu skraplania ze względu na niską średnią temperaturę w ciągu roku;

  • Dostęp do rynków zbytu w Europie i Azji;

  • Wsparcie ze strony państwa, w tym ulgi podatkowe.
     

Infrastruktura projektu

Zagospodarowanie złoża polega na przygotowaniu 208 odwiertów na 19 obszarach. Gaz ze złoża dostarczany będzie na rynek międzynarodowy w postaci LNG, dla którego zbudowany zostanie zakład skraplania, składający się z trzech linii produkcyjnych. Infrastruktura umożliwiająca eksport LNG będzie składać się z estakady z podwójnymi miejscami załadunkowymi w porcie Sabetta, wyposażonym w konstrukcje zapobiegające oblodzeniu. Do transportowania LNG wykorzystywane są specjalne tankowce lodołamacze klasy Arc7.

 

Status realizacji projektu

Ostateczna decyzja inwestycyjna została podjęta w grudniu 2013 roku. Produkcja LNG rozpoczęła się 5 grudnia 2017 r. Pierwszy ładunek LNG zawierający 170 tys. m3 został wysłany 8 grudnia 2017 r. W sierpniu 2018 r. Yamal LNG wysłał pierwszą partię LNG po uruchomieniu drugiej linii technologicznej zakładu. W listopadzie 2018 r. wyprodukowano pierwszą partię LNG na trzeciej linii technologicznej zakładu. Główny etap prac został ukończony.

 

Złoża arktyczne NOVATEK

 

NOVATEK YAMAL LNG

 

 
17,4


mln ton rocznie – produkcja
zakładu LNG
690


mld m3 potwierdzonych zapasów gazu
w Złożu Południowo-Tambejskim, według standardów PRMS na koniec 2019 roku
27


mld mgazu rocznie –
potencjalny poziom
wydobycia ze złoża
208


szacowana liczba odwiertów
w projekcie eksploatacji złoża
50,1%


udziały NOVATEK PAO w Yamal LNG
(20% – Total, 20% – CNPC, Fundusz Jedwabnego Szlaku – 9,9%)
2017


rozpoczęcie produkcji LNG