Pierwszy średniej wielkości projekt produkcji LNG

Novatek PAO jest właścicielem 51% udziałów w średniej wielkości projekcie produkcji LNG Cryogas-Vysotsk zlokalizowanym w porcie Wysock w obwodzie leningradzkim (Morze Bałtyckie) o wydajności około 660 000 ton rocznie (pierwsza linia).

Projekt LNG Cryogas-Vysotsk


Pełną produkcję skroplonego gazu ziemnego rozpoczęto w kwietniu 2019 r., a LNG dostarczany jest głównie do klientów w regionie Morza Bałtyckiego.

Ponadto, Novatek i Fluxys utworzyły spółkę joint venture w celu zaprojektowania, budowy, finansowania, posiadania i obsługi średniej skali terminalu przeładunkowego LNG o wydajności około 300 000 ton rocznie w porcie w Rostocku w Niemczech. Terminal przeładunkowy odbierze tankowce przywożące LNG, w tym gaz z Cryogas-Vysotsk, w celu ponownego załadunku na ciężarówki i późniejszych dostaw na rynek. Terminal LNG będzie również mógł oferować bunkrowanie statków i załadunek LNG na statki bunkrowe.

Bazując na własnym zakładzie skraplania w Wysocku oraz terminalu przeładunkowym w Rostocku Novatek Green Energy może zagwarantować wysoką jakość produktu oraz płynność dostaw gazu.

Projekt LNG Cryogas-Vysotsk

Projekt LNG Cryogas-Vysotsk

 

660
tysiąc ton LNG rocznie - wydajność Cryogaz-Vysotsk30
tysięcy metrów sześciennych - ładowność
tankowców LNG, które mogą zostać obsłużone w terminalu rozładunkowym

 


51%
udziałów spółki Novatek PAO w Cryogas-Vysotsk