Czym jest gaz płynny?

Gaz płynny, LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) – to ogólna nazwa mieszanin propanu i butanu (w różnych proporcjach). Używany jako gaz, przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. LPG jest bez wątpienia jednym z najbardziej atrakcyjnych paliw na świecie – wydajnym, wszechstronnym i bezpiecznym w użyciu. Daje natychmiastowe ciepło, umożliwia łatwą kontrolę płomienia i temperatury. LPG jest jednym z najczystszych stosowanych źródeł energii. Spala się czysto i bezzapachowo, a produktami spalania całkowitego LPG jest dwutlenek węgla i woda.

Gdzie wykorzystywany jest gaz płynny?

LPG należy do najbardziej wszechstronnych źródeł zasilania. Istnieje ponad 1000 zastosowań gazu płynnego, najbardziej popularne to:

  • transport (autogaz),
  • gotowanie (butle gazowe),
  • ogrzewanie i klimatyzacja (instalacje zbiornikowe).

Jaki gaz płynny dostępny jest na rynku?

Gaz płynny LPG otrzymywany jest z dwóch zasadniczych źródeł. Powstaje w wyniku naturalnych procesów w złożach gazu ziemnego i ropy naftowej (gaz pochodzenia naturalnego) lub uzyskuje się go jako jeden z produktów ubocznych w procesie rafinacji (pochodzenie sztuczne). W Polsce dominującą metodą pozyskiwania gazów płynnych jest proces przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych. Propan-butan powstaje wówczas podczas procesu zwanego krakingiem oraz w trakcie uwodornienia ropy naftowej. Gazy składające się na mieszaninę LPG znajdują się także w naturalnych złożach gazu ziemnego, dlatego LPG może być pozyskiwany w momencie jego wydobycia. Podobnie jak powstaje gaz ziemny i ropa naftowa, tak i gaz płynny jest wynikiem naturalnych przemian szczątków żywych w węglowodory.

Naturalny gaz LPG w Polsce

Wydobycie LPG pochodzenia naturalnego w Polsce prowadzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gaz PGNiG S.A. uzyskiwany jest zarówno ze złóż gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. W Polsce, zdecydowana jednak większość gazu pochodzenia naturalnego importowana jest z Rosji. Największym dostawcą gazu pochodzenia naturalnego z Rosji jest firma Novatek. Należący do Novatek PAO zakład Purowski zlokalizowany w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, skąd pochodzi 20% światowego wydobycia gazu, produkuje aż 1,3 mln ton gazu LPG rocznie.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze gazu LPG

Szczególną uwagę przy wyborze gazu LPG należy zwrócić na zawartość siarki, bowiem zawartość związków siarki i wody w gazie wpływa na zwiększoną korozję. Powstający w wyniku ich spalania dwutlenek siarki SO2 jest niekorzystny dla środowiska oraz dla układów katalitycznego spalania (zmniejsza jego zdolności do redukcji zanieczyszczeń). W gazach LPG pochodzenia naturalnego obserwowany jest najniższy poziom obecności siarki – z reguły poniżej 30 mg/kg (norma PN-EN 589 dopuszcza zawartość siarki po wprowadzeniu substancji nawaniającej na maks. poziomie do 50 mg/kg).

Zalety naturalnego gazu płynnego

Gaz LPG pozyskiwany w procesie wydobycia gazu ziemnego posiada dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu unikalne i bardzo stabilne parametry jakości. Zaliczany jest do gazów niezwykle czystych, co ma ogromne znaczenie w trakcie jego użytkowania. Ponadto charakteryzuje się znacznie niższą emisyjnością gazów cieplarnianych, co jest korzystniejsze dla środowiska naturalnego. W odniesieniu do ochrony środowiska warto zwrócić uwagę na dane porównawcze dotyczące całkowitej emisji gazów cieplarnianych w trakcie cyklu życia gazu LPG, uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od produkcji, aż do jego zużycia np. w samochodzie (autogaz). Biorąc pod uwagę zarówno sposób powstawania, transportu, skraplania oraz dystrybucji otrzymujemy ostatecznie emisję całkowitą, która w przypadku gazu naturalnego jest prawie o połowę niższa w porównaniu z gazem uzyskiwanym w procesach przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych.*

* C. Stiller, P. Schmidt, W. Weindorf, Z. Mátra „CNG AND LPG FOR TRANSPORT IN GERMANY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND POTENTIALS FOR GHG EMISSION REDUCTIONS UNTIL 2020” AN EXPERTISE FOR ERDGAS MOBIL, OMV, AND SVGW.