Novatek Green Energy posiada własny autogaz, którego dystrybucja odbywa się w obiegu zamkniętym. Dzięki temu zapewnia dostawy do stacji paliw oryginalnego LPG o najwyższej jakości.

Dodatkowo spółka oferuje niezwykle wygodną usługę INFOGAZ, czyli Gwarantowaną Płynność Dostaw autogazu we właściwym momencie, bez zaangażowania ze strony pracowników stacji. Szczegółowa, indywidualna oferta ustalana jest przez przedstawicieli firmy w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.


INFOGAZ – Gwarantowana Płynność Dostaw autogazu

 
Produkcja: autogaz Novatek powstaje w naturalnych złożach gazu ziemnego i po jego wydobyciu oraz odpowiednim przygotowaniu w zakładzie produkcyjnym Novatek PAO jest eksportowany m.in. do Polski.
 
Transport kolejowy: z zakładów produkcyjnych Novatek PAO autogaz trafia do terminali w Polsce koleją szerokotorową przy wykorzystaniu ponad 3000 cystern dedykowanych wyłącznie do transportu LPG Novatek.

Terminale przeładunkowe:
Novatek posiada dwa własne terminale przeładunkowe w północnej i południowej części kraju skąd dystrybuowany jest na stacje paliw. Ponadto spółka współpracuje z innymi pięcioma tego typu obiektami, zapewniając dostęp do gazu LPG Klientom hurtowym.

Własna flota transportowa:
na terminalach autogaz jest przeładowywany do autocystern Novatek, a następnie dostarczany bezpośrednio na stacje paliw.

Nadzór i dostawy gazu:
dzięki zaawansowanemu systemowi telemetrycznemu zdalny nadzór nad stanem gazu w zbiornikach i organizację dostaw w odpowiednim czasie przejmuje zespół specjalistów Novatek.

Stała obecność autogazu na stacji:
INFOGAZ zapewnia odpowiedni i dopasowany do potrzeb danej stacji stan gazu dając ich właścicielom pełne poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

INFOGAZ – Gwarantowana Płynność Dostaw autogazu
 

Dystrybucja autogazu Novatek odbywa się w obiegu zamkniętym. W takim łańcuchu dostaw spółka ma pełną kontrolę nad swoim produktem, a kierowcy mogą czerpać korzyści z zalet oryginalnego i stabilnego paliwa.

Zalety autogazu Novatek

  • Wysoka liczba oktanowa (powyżej 94), która zapewnia spalanie paliwa bez szkodliwego dla silnika zjawiska spalania stukowego.
  • Optymalna i stabilna zawartość propanu (60% w zimie i nie mniej niż 50% w lecie), co gwarantuje doskonałą pracę silnika o każdej porze roku.
  • Brak zanieczyszczeń, dzięki naturalnemu pochodzeniu autogazu Novatek oraz dystrybucji w obiegu zamkniętym, co eliminuje niepotrzebne przeładunki.
  • Najniższy poziom obecności siarki (poniżej 30 mg/kg) wynikający z naturalnego procesu powstawania gazu Novatek, co obniża korozyjność LPG i ma korzystny wpływ na środowisko i układ katalitycznego spalania
  • Brak obecności wody w autogazie Novatek eliminuje jego właściwości korozyjne oraz problemy z przyczyną powstawania korków lodowych w układzie paliwowym.