W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Co to jest gaz LNG?

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to skroplony gaz ziemny. Obecnie jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii z uwagi na możliwość dostarczenia gazu ziemnego Klientom niemającym dostępu do sieci przesyłowej. Podczas skraplania jego objętość redukuje się 630 razy, co w znaczący sposób ułatwia magazynowanie i transport na duże odległości. Na takich obszarach buduje się stacje regazyfikacji umożliwiające zmianę stanu skupienia z ciekłego w lotny. Gaz po regazyfikacji dostarczany jest gazociągami do poszczególnych odbiorców biznesowych lub indywidualnych.


Skraplanie gazu ziemnego, czyli jak powstaje gaz LNG?

Gaz LNG powstaje w procesie skraplania gazu ziemnego, który polega na przejściu z fazy gazowej w fazę ciekłą. Jest to możliwe przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej. Gaz ziemny należy najpierw odpowiednio osuszyć, usunąć z niego dwutlenek węgla, siarkowodór, azot i węglowodory ciężkie. Do osuszania gazu LNG z pary wodnej najczęściej wykorzystuje się adsorpcję na złożu sit molekularnych. Również węglowodory ciężkie oraz gazy kwaśne usuwa się poprzez proces adsorpcji. W przypadku usuwania azotu stosowana jest niskotemperaturowa destylacja. Po usunięciu ww. substancji otrzymuje się wyjątkowo czysty gaz, który składa się z ok. 95% metanu, a tylko 5% stanowią inne składniki.

 

Transport gazu LNG

Sposób transportu gazu LNG zależy od zapotrzebowania na gaz. Ogromne ilości skroplonego gazu ziemnego przewożone są drogą morską metanowcami o pojemności do 216 tys. m3, co odpowiada 136 mln Nm3 gazu sieciowego. Na pokładzie metanowców gaz LNG przechowuje się w specjalistycznych zbiornikach przystosowanych do temp. -162°C, zbudowanych z stali o najwyższej jakości.
W transporcie kolejowym wykorzystywane są cysterny do nawet 76 tys. litrów. Mniejsze ilości LNG transportowane są za pomocą cystern o pojemności do 47 tys. litrów w formie naczep do samochodów ciężarowych lub w specjalnych samochodach o pojemności do 57 tys. litrów.

 

Zalety gazu LNG

  • BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA – skroplony gaz ziemny LNG, jako lżejszy od powietrza, szybko odparowuje, a jego dodatkową zaletą jest brak stałych odpadów spalania typu popiół czy żużel.
  • OSZCZĘDNOŚCI – uzyskiwane dzięki obniżeniu opłat środowiskowych, kosztów wybudowania i utrzymania kotłowni oraz magazynowania paliwa.
  • WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ – skroplony gaz LNG jest paliwem w pełni kontrolowalnym, umożliwiającym planowanie kosztów i precyzyjne zużycie.
  • OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA – kotłownia zasilana gazem LNG obsługiwana jest automatycznie.
  • ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ŚRODOWISKOWYMI – wykorzystanie gazu LNG pozwala zakładom produkcyjnym spełnić rygorystyczne normy środowiskowe.
  • NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO ENERGII – dzięki zredukowanej objętości gazu LNG można z łatwością magazynować.
  • STAŁA DOSTĘPNOŚĆ PALIWA – dostawca gazu LNG na bieżąco monitoruje ilość gazu w stacji i w odpowiednim momencie dostarcza go cysternami.