W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Dostawca LNG dla miast i gmin

W Polsce istnieje szereg obszarów, których nie da się w łatwy i szybki sposób podłączyć do sieci przesyłowej gazu ziemnego. Najczęściej jest to trudne ze względu na rozległy obszar, nieuregulowane sprawy własnościowe, czy też duży koszt inwestycji. W takiej sytuacji interesującą ekonomicznie alternatywą jest gazyfikacja w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego. W tym celu dostawca LNG buduje stację regazyfikacji LNG oraz sieć gazową, do której podłączone są budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy.

Stacja LNG jest bezgłośna i bezemisyjna, a przez to przyjazna dla środowiska. Skroplony gaz ziemny dostarczany jest do niej autocysternami. Po zmianie stanu skupienia na lotny przesyłany jest do sieci dosyłowo-rozdzielczej, rozprowadzonej po całej miejscowości.
Pojawienie się sieci gazowej wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów danym obszarem, zwłaszcza różnego rodzaju zakładów przemysłowych, ponieważ gaz ziemny w przypadku wielu technologii przemysłowych jest niezbędny w procesach produkcyjnych. Ceny gazu są atrakcyjne w stosunku do paliw alternatywnych, a dodatkowo nad ich wysokością dla konsumentów czuwa Urząd Regulacji Energetyki, co daje odbiorcom pełne poczucie bezpieczeństwa i komfort korzystania z tego ekologicznego źródła energii.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie gazyfikacji regionu zarówno przedstawicieli samorządów, lokalnych przedsiębiorców jak i przedstawicieli mieszkańców. Nasi doradcy przedstawią szczegółowy plan takiej inwestycji.

Zakres usług spółki Novatek Polska:

  • Przygotowanie i realizacja gazyfikacji rejonów Polski (miejscowości, gminy, powiaty);
  • Realizacja i budowa stacji regazyfikacji LNG;
  • Wykonanie przyłączy gazu do końcowych odbiorców;
  • Dostawy gazu LNG do użytkowników biznesowych i indywidualnych.

Novatek Polska – dostawca LNG – zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, od przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, realizację budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Opracowania obejmują rozwiązania techniczne, ekonomiczne i finansowe.
 

Roczny koszt brutto ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m
 

 

Rodzaj paliwa

LNG [m3]

Miał węglowy [kg]

Ekogroszek,
węgiel kam. [kg]

Propan
[litr]

Propan
[m3]

Olej
[litr]

Energia elektr.
[kWh]

Wartość opałowa [MJ]

35,90

24,00

27,00

23,69

90,02

35,45

3,60

Sprawność urządzeń

1,00

0,55

0,55

1,00

1,00

0,85

1,00

Wartość opałowa po uwzgl. sprawności [MJ]

35,90

13,20

14,85

23,69

90,02

30,13

3,60

Cena [zł brutto]

2,47

0,74

0,95

2,28

8,86

3,01

0,43

Zużycie roczne (uwzgl. sprawność urządzeń)

1 600

4 352

3 868

2 425

638

1 906

15 956

Koszt zakupu roczny
[zł brutto]

3 952

3 216

3 671

5 517

5 651

5 744

6 869

RÓŻNICA (oszczędność)
[zł brutto]

0

+736,23

+281,26

-1 565,30

-1 698,84

-1 792,48

-2 916,87

LNG - 2,47 zł brutto/m3
Miał węglowy - 739 zł
brutto/tonę

Ekogroszek - 949 zł brutto/tonę
Olej opałowy - 3 01
0 zł brutto/1000 litrów

Propan - 2,28 zł brutto/litr
Propan - 8,86
zł brutto/m3

Energia elektryczna - 0,4305 zł brutto/kWh

 

 

Instalacja stacji regazyfikacji LNG - schemat

Instalacja stacji regazyfikacji LNG - schemat 

1. Cysterna kriogeniczna
Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia.
2. Zbiorniki kriogeniczne
Pionowe lub poziome zbiorniki kriogeniczne o pojemnościach od 30 m3 do ok. 100 m3. Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej.
3. Parownice atmosferyczne
Służą do zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy, a ich wydajność określana jest na podstawie zapotrzebowania urządzeń odbiorcy.
4. Stacja redukcyjno-pomiarowa
Wykorzystywana jest w celu uzyskania odpowiednich parametrów gazu. Na stacji następuje ogrzanie gazu, przefiltrowanie, po czym ciśnienie zostaje zredukowane do wymaganego. Licznik mierzy gaz zakupiony przez klienta w Nm3, dlatego procedura rozliczenia za zużyty gaz wygląda niemal identycznie jak w przypadku odbioru gazu z krajowej sieci przesyłowej.
5. Nawanialnia
Służy do nawaniania gazu związkiem THT (tetrahydrotiofen), który nadaje mu charakterystyczny i trwały zapach. 

Zapytaj eksperta

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi regionalnymi Doradcami, których dane znajdują się w wyszukiwarce w dziale Kontakt.