W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Jamał LNG – zintegrowany projekt obejmujący produkcję, skraplanie oraz sprzedaż gazu ziemnego.
 

Przewagi konkurencyjne

  • Bogate zasoby zlokalizowane na lądzie;

  • W pełni potwierdzona lokalizacja złóż oraz opracowane technologie wydobycia;

  • Bardzo niski poziom kosztów wydobycia i produkcji;

  • Wysoka wydajność procesu skraplania ze względu na niską średnią temperaturę w ciągu roku;

  • Dostęp do rynków zbytu w Europie i Azji;

  • Wsparcie ze strony państwa, w tym ulgi podatkowe.
     

Infrastruktura projektu

Zagospodarowanie złoża polega na przygotowaniu 208 odwiertów na 19 obszarach. Gaz ze złoża dostarczany będzie na rynek międzynarodowy w postaci LNG, dla którego zbudowany zostanie zakład skraplania, składający się z trzech linii produkcyjnych o wydajności 5,5 mln ton LNG rocznie każda. Infrastruktura umożliwiająca eksport LNG będzie składać się z estakady z podwójnymi miejscami załadunkowymi w porcie Sabetta, wyposażonym w konstrukcje zapobiegające oblodzeniu. Do transportowania LNG wykorzystywane będą specjalne tankowce lodołamacze klasy Arc7.

 

Status realizacji projektu

Ostateczna decyzja inwestycyjna została podjęta w grudniu 2013 roku – początek produkcji LNG zaplanowany jest na 2017 rok. Rozstrzygnięto przetargi, podpisano kluczowe kontrakty na dostawę materiałów i urządzeń oraz na świadczenie usług w zakresie projektowania i budowy. Ponad 95% produkcji zakładu LNG zostało zakontraktowane. Rozpoczęto eksploatację nabrzeża cargo w porcie Sabetta, który zapewnia całoroczną dostawę ładunków budowlanych. Trwają wiercenia eksploatacyjne oraz prace budowlane i montażowe na terenie obiektów zakładu LNG. Pod koniec lipca 2017 roku projekt był gotowy w 85%.

 

Złoża arktyczne NOVATEK

 

NOVATEK YAMAL LNG

 

 
16,5


mln ton rocznie – produkcja
zakładu LNG
926


mld m3 potwierdzonych zapasów gazu
w Złożu Południowo-Tambejskim, według standardów PRMS na koniec 2015 roku
27


mld mgazu rocznie –
potencjalny poziom
wydobycia ze złoża
208


szacowana liczba odwiertów
w projekcie eksploatacji złoża
50,1%


udziały NOVATEK PAO w Yamal LNG
(20% – Total, 20% – CNPC, Fundusz Jedwabnego Szlaku – 9,9%)
2017


rozpoczęcie produkcji LNG