W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Novatek Polska Sp. z o.o. jest częścią koncernu NOVATEK OAO, który jest jednym z największych producentów gazu ziemnego na świecie, z blisko 20-letnim doświadczeniem w wydobywaniu i  przetwarzaniu gazu ziemnego oraz płynnych węglowodorów.
 

Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej firmy są  własne złoża, zlokalizowane w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, skąd pochodzi 20% światowego wydobycia gazu. Bogate zasoby naturalne są wykorzystywane do produkcji stabilnego kondensatu gazowego oraz skroplonego gazu węglowodorowego (LPG).

NOVATEK OAO powstał w 1994 roku, a w 1998 wyprodukował pierwszy m3 gazu ziemnego.

  

Novatek lokalizacja 

Od tego momentu rozpoczął się niezwykle dynamiczny rozwój, który możliwy był dzięki eksploatacji znaczących złóż węglowodorów oraz utrzymaniu niskiego poziomu kosztów produkcji. W roku 2009 firma przekroczyła 200 bilionów m3 łącznej produkcji gazu ziemnego.

Najważniejsze złoża gazu ziemnego to: Jurcharowskie, Wschodnio -Tarkosalinskie oraz Chanczeskie, szacowane na około 64% rezerw spółki i 99,7% wielkości produkcji w 2010 roku.

Głównym zakładem produkcyjnym NOVATEK OAO, zajmującym się przetwarzaniem surowców węglowodorowych, w tym produkcją gazu płynnego, jest zakład Purowski. Moce produkcyjne tego zakładu sięgają 5 mln ton rocznie, co pozwala wytwarzać około 3,7 mln ton stabilnego kondensatu gazowego oraz około 1,3 mln ton gazu LPG rocznie.

Celem firmy jest wzrost produkcji węglowodorów oraz pełne wykorzystanie możliwości przetwórczych zakładu.

Od 2007 roku konsekwentnie wzrasta produkcja gazu ziemnego i produktów pochodnych.
 

 

Produkcja netto gazu ziemnego

[miliardów m3]

Produkcja netto płynnych węglowodorów
[milionów ton]

2007

28,3

2,4

2008

30,4

2,6

2009

32,4

3,0

2010

37,2

3,6

2011

53,5

4,1

2012

57,3

4,3

2013 61,2 4,8
2014 62,1 6,0


Klientami spółki są przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne, zakłady przemysłowe regionalne zakłady gazownicze. Gaz transportowany jest za pośrednictwem własnych rurociągów do Centralnego Systemu dystrybucji gazu, który dociera do użytkowników końcowych.

Całość produkcji stabilnego kondensatu gazowego jest sprzedawana na rynkach zagranicznych, podczas gdy pozostałe węglowodory ciekłe, w tym LPG, ropa i powiązane z nimi produkty sprzedawane są na rynku zarówno krajowym jak i poza granicami kraju. Kondensat gazowy produkowany jest w niestabilnej formie i wymaga przetworzenia, które w większości wykonuje się w Zakładzie Purowski. Eksport na rynki zagraniczne odbywa się głównie poprzez port Vitino na Morzu Białym w rejonie Murmańska oraz uruchomiony w 2013 roku Terminal w Ust-Łudze.
W grudniu 2010 roku zakończono transakcję nabycia 51% udziałów w spółce Sibneftegas posiadającej licencje na wydobycie ropy i kondensatu gazowego w rejonie Jamalsko-Nienieckim. Nabycie udziałów zwiększyło bazę rezerw Spółki oraz przyszłych poziomów produkcji. Novatek zyskał dostęp do kolejnych złóż znajdujących się w bliskim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury transportu i przetwarzania.
We wrześniu 2011 roku Spółka zwiększyła udziały w Jamał LNG OAO do 100%, następnie sprzedała 20% udziałów do spółki TOTAL – strategicznego partnera w projekcie budowy największej wytwórni skroplonego gazu ziemnego LNG oraz 2013 roku sprzedała kolejne 20% chińskiej spółce CNPC.
W 2014 roku spółka wydobyła 62,1 mld metrów sześciennych gazu, co stanowi wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2013. Produkcja brutto węglowodorów płynnych wzrosła w tym czasie o 1,28 miliona ton, czyli o 27,0%.
W 2011 roku NOVATEK OAO został uznany za najszybciej rozwijający się koncern energetyczny świata według prestiżowego rankingu PFC Energy.